Môžeme pracovať s cookies,
nech vieme, ako to na našom webe žije?

O nás

O nás

Naši vyškolení pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami sú Vám k dispozícii. Dokážeme si poradiť ako s mechanickými vadami, tak aj s poruchami elektroniky.

 

Ak máte akýkoľvek problém so svojimi zariadeniami, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulárov.
Po vzájomnej konzultácii a popisu závady Vám oznámime predbežnú cenu za odstránenie problému a dobu, kedy k Vám prídeme.

 

Konečným aktom je potom vystavenie Protokolu o kontrole prevádzkyschopnosti a údržbe požiarno bezpečnostného zariadenia. 


 

Vážení používatelia požiarne bezpečnostných zariadení,

upozorňujeme Vás týmto, že na všetkých výrobkoch spoločnosti AVAPS s.r.o. inštalovaných v SR je nutné vykonávať pravidelnú údržbu a pravidelné kontroly prevádzkyschopnosti podľa platných právnych predpisov, hlavne podľa vyhlášky č. 478/2008 Zz. Pravidelná údržba, záručná kontrola a pravidelná kontrola prevádzkyschopnosti je platená a musí byť vykonávaná v súlade s dokumentáciou výrobku, a to počnúc dňom inštalácie, respektíve od prvej východiskovej kontroly (doklad o montáži).

Ako fungujeme:

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku na pravidelné kontroly prevádzkyschopnosti požiarno bezpečnostného zariadenia alebo Vám môžeme ponúknuť uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní servisu požiarnych uzáverov. 

Nemáte uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní servisu PU (požiarnych uzáverov) - kontroly prevádzkyschopnosti vykonávame na základe objednávky a zákazník si termín riadneho vykonania kontrol stráži sám.

Máte uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní servisu PU (požiarnych uzáverov) - včas Vás upozorníme na blížiaci sa termín kontroly, garantujeme nižšiu a pevne stanovenú cenu, prevádzame mimoriadne servisné zásahy a ďalšie.

AVAPS SK s.r.o.
Zlatovská 1279
911 05 Trenčín-Zlatovce
Slovensko
Zobraziť celú mapu